E-Destech

E-Dönüşüm Sistemlerimiz

E-Fatura,E-Arşiv Fatura ve tüm e-Dönüşüm sistemleri ömürboyu lisans ile.

E-FATURA 
E-ARŞİV FATURA 
E-İRSALİYE
E-SMM 
E-MM

SGK TEŞVİK 
E-MUTABAKAT 
E-YEDEKLEME 
E-DEFTER 

E-FATURA NEDİR?

e-Fatura, Gelir İdaresi tarafından faturaların taraflar arasında elektronik belge şeklinde güvenli ve güvenilir bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır.

Bir e-Fatura düzenlemek isteyen vergi mükellefleri, yalnızca sisteme kayıtlı alıcılara fatura düzenleyebilir. Benzer şekilde, e-Fatura almak isteyen mükellefler, ancak başvuru yoluyla fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilmektedir. Bu nedenle, fatura çıkarmak veya fatura almak isteyen vergi mükelleflerinin sistemde karşılıklı olarak kayıtlı olmaları gerekir.

e-Fatura yeni bir belge türü değildir ve basılı faturalarla aynı yasal niteliklere sahiptir.

Ürün ve hizmet satışından dolayı fatura çıkarmak zorunda olan mükellefler, genel hükümler kapsamında bir e-fatura ile bu duyuruda belirtilen şartlar dahilinde bir e-fatura düzenleyebilirler.Aynı ürün veya satış işlemi için hem kağıt fatura hem de elektronik fatura düzenlemek mümkün değildir.

Kanun Maddesi : 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında mineral yağ ruhsatı bulunanlar ve 2011 takvim yılında bu kişilerden ürün alan ve 25 Milyon TL brüt satışı olan mükellefleri en az 31/12/2011 tarihinden itibaren gelir.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (III) Özel Listesinde listelenen ürünleri, 2011 takvim yılında bu kişilerden ürün satın alan ve brüt 10 Milyon TL olanları üreten, yapan ve ithal edenler satışlar en az 31/12 / 2011’den itibaren devam eder.

Bu ilan kapsamında elektronik fatura başvurusundan faydalanan mükelleflerin ve 397 numaralı seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, malların teslimi veya aralarında yapılan hizmetlerin yerine getirilmesi için e-Fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Elektronik Fatura Başvurusu’ndan faydalanan mükellefler, ödemenin www.efatura.gov.tr ​​adresindeki internet sitesinde yer alan kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol etmelidir. Ödeyen kayıtlı bir kullanıcı ise, o zaman elektronik bir fatura düzenlenir. bir kağıt fatura düzenlenecektir.

E-Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu Var Mı?